-Velstående eldre bør betale mer for pleie og omsorg

Sosialminister Guri Ingebrigtsen mener velstående eldre bør betale mer for pleie— og omsorgstjenester i framtiden. Leder Einar Strand i Norsk Pensjonistforbund er skeptisk.