Vi har kanskje for mange sykehus

Vi må spørre oss om vi trenger 80 sykehus i Norge, som i dag, sier helseministeren.