Berntsen advarer privatiseringsivrige partifeller

Arbeiderparti-veteranen Thorbjørn Berntsen advarer partifeller som setter likhetstegn mellom privatisering og modernisering av offentlige tjenester. Berntsen er skeptisk til privatisering av helsevesen, eldreomsorg og Statoil.