Stilig med stillas

Fristen for å søke på videregående utdanning går ut i dag. Byggfagene sliter med rekrutteringen.