Asbestrør i lange baner

I 1994 ble det antatt at det gjensto 13 kilometer vannrør av asbestsement i Stavanger. I 1999 var det fortsatt 12,7 kilometer igjen.