- Fylkespolitikerne må informere Stortinget

SV-politiker Karin Andersen hevder at Stortinget bevilger penger til kollektivtrafikk uten mål og rapportering.