Sluttstein på plass

I løpet av våren vil alle landets grunnskoler får tilsendt gratis en kildesamling i to bind med tilleggshefte til faget Kristendomskunnskap med religions— og livssynsorientering. Verket er først og fremst laget som hjelp for lærere som underviser i faget, men det er all grunn til å anta at bøkene vil finne lesere langt utover lærerkretser.