182 ansatte i Telenor tar sluttpakke

182 ansatte i Telenor har fått innvilget sluttavtale i selskapet. Ytterligere 100 personer går av med avtalefestet pensjon i løpet av året.