Idrett er forsvarssluk

Forsvaret bruker kostnader tilsvarende over 100 årsverk på å bistå idrettsarrangementer, viser en analyse.