Inndragning av håndvåpen

Det kan knatre livlig på skytebaner og i grustak i ukene framover.