• PST-sjef Benedicte Bjørnland holder foredrag om trusselbildet. Scanpix

PST tror antall fremmedkrigere er høyere enn kjent

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vet om drøyt 70 personer som har reist fra Norge til Syria og Irak for å kjempe. Men mørketallene antas å være betydelige.