Vann-tunneler kraftig fordyret

Vanskelige tunnel-arbeider dobler prisen på den nye råvannsledningen til anlegget som sender Jærregionens drikkevann ut på nettet. Prisen blir trolig 130 millioner kroner.