Lærerne får 17.mai-tog-lønn

I år vil ventelig lærerne stille i 17.mai-toget. For første gang er det avsatt øremerkede midler til lærerlønn.