Behandling i utlandet øker smitterisikoen

Alle pasienter som behandles i utlandet må testes for multiresistente bakterier. Ellers vil Norge oppleve like stor spredning av multiresistente bakterier som i flere andre europeiske land, advarer Statens helsetilsyn.