Vestlandsveiene trenger minst 50 milliarder

Vest-Norge lider under at det ikke har et godt nok transportnett internt og ut av området. Derfor presenterte de fire fylkeskommunene mandag et investeringsbehov på vel 50 milliarder kroner i et veinett som både kommer landsdelen og resten av landet til gode.