Rot om taushetsplikt preget gisselsaken

Forsvarer Tor Erling Staff lyktes i dag bedre med å få fram tiltaltes gode sider enn han lyktes med å henge bjella på Hjelmeland kommune.