Kirkemøtet ba taterne om unnskyldning

Kirkemøtet ba torsdag taterne om unnskyldning og tilgivelse for den urett og de overgrep som Kirken har begått mot dem.