Jumbo i offshoreberedskap

Svekkelsen som pågår av ulykkesberedskapen offshore gjør Norge til det dårligste landet i Nordsjøen på såkalt ekstern beredskap.