Politihøgskolen vil ha flere søkere med innvandrerbakgrunn

Politihøgskolen mener det er for få politifolk her i landet med innvandrerbakgrunn. Målet for skolen er at 5 prosent av alle som søker opptak, har minoritetsbakgrunn.