Mistillitsforslag mot justisministerenforkastet

Stortinget forkastet tirsdag etmistillitsforslag mot justisminister Hanne Harlem.