Minstepensjonene økes med 3.828 kroner iåret

Staten og organisasjonenen i trygdeoppgjøreter blitt enige om å øke grunnbeløpet i folketrygden med 2.140kroner fra 1. mai i år.