Rogaland flinke med elektro-avfall

Norge er i ferd med å ta tak i de rasktvoksende mengdene med elektrisk og elektronisk avfall, og Rogalander en av de flinkeste elevene i klassen.