Enighet om strømstøtte til næringslivet – og mer til utsatte grupper

SV og regjeringen er enige om strømstøtteordningen for næringslivet. Avtalen sikrer ekstra penger til en rekke andre krisetiltak.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
  • NTB-Marius Helge Larsen
Publisert: Publisert:
Finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) (t.h.) og Senterpartiets Geir Pollestad er enige med SV om en strømstøtteordning.
Regjeringen bevilger mer støtte til nærbutikker som sliter med høye strømregninger. Foto: Jan Kåre Ness / NTB
Matsentralene får 2 millioner kroner mer i 2022. Her fra et besøk kronprinsesse Mette-Marit gjorde hos matsentralen i Oslo i 2014.
Studentene får 1.500 kroner mer i strømstøtte i 2022.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og NHO-leder Ole Erik Almlid la fram strømtiltakene for næringslivet i september.
Strømstøtteordningen for næringslivet er beregnet å koste 3 milliarder kroner i 2022.

Partiene er enige om følgende:

* Matsentralene sikres 2 millioner kroner i 2022

* Nærbutikker med høye strømregninger får 23 millioner kroner

* Engangsutbetaling til studenter på 1.500 kroner (kostnad 210 millioner kroner)

* Ekstrautbetalinger i bostøtte i oktober og november på til sammen 194 millioner kroner

Utgangspunktet for forhandlingene har vært strømstøtteordningen for næringslivet som regjeringspartiene presenterte sammen med LO og NHO i september. Denne ordningen blir opprettholdt slik den opprinnelig ble presentert.

SV: – Høsten blir en test

Forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier at høsten blir en stor test på om politikerne stiller opp for dem som sliter med utgiftene i krisetid.

– Nå sliter folk med strømregningene, da er det viktig at fellesskapet stiller opp på en skikkelig måte. Med denne avtalen sikres noen av de mest utsatte gruppene i samfunnet over 1,2 milliarder mer i strømstøtte, sier han.

Enigheten innebærer at flere får bostøtte, og at de får mer i strømstøtte helt fram til april neste år, opplyser SV.

– Vi gir i tillegg en håndsrekning til studentene inn mot vinteren, sier han.

Ap: – En god strømstøtteordning

Regjeringen har også fått flertall fra SV for forslagene om å bevilge 7 milliarder kroner i støtte til Ukraina og for å styrke Forsvaret.

– I en mer urolig tid må vi stå sammen og ta vare på hverandre, og vi må ha gode ordninger for de som får det ekstra trangt fremover, sier Aps Eigil Knutsen, som er leder av finanskomiteen på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått flertall for en god strømstøtteordning for næringslivet, som vi vet at også LO, NHO og Virke har stilt seg bak, sier han.

Svarer på nødrop

I forrige uke sendte en rekke nærbutikker ut et nødrop om at mange nærmer seg konkursens rand på grunn av strømutgiftene. De får nå svar i form av en ekstrabevilgning.

− Vi skal ha levende bygder i hele landet. Derfor trenger vi nærbutikkene. Forrige uke mottok våre stortingspolitikere et opprop fra over 70 lokalbutikker som slår alarm. Nå har vi fått på plass en håndsrekning til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Matsentralen Norge får også 2 millioner i økt bevilgning i 2022. I statsbudsjettet for 2023, foreslo egentlig regjeringen å kutte deres bevilgninger neste år med 619.000 kroner.

Pollestad innrømmer nå at det var en feil.

− Behovet for matsentralene er stort og økende. Statsbudsjettet for 2023 blir stramt, og vi må gjøre mange kutt – men dette budsjettkuttet ble feil. Vi vil forsterke Matsentralene. Derfor øker vi nå støtten til matsentralene med 2 millioner kroner i 2022, sier han.

3 milliarder til næringslivet

Strømstøtteordningen for næringslivet koster 3 milliarder kroner og vil treffe rundt 20.000 bedrifter, ifølge regjeringens beregninger.

Pakken inneholder en rekke ulike elementer, som direkte støtte, lånegaranti og støtte til energitilskuddsordninger.

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer slik på enigheten mellom SV og regjeringspartiene:

– Det er fint at en gjør litt mer for studenter, distriktsbutikker og de som mottar bostøtte, men det hjelper ikke alle andre som også sliter. Frp ønsker umiddelbart at staten skal tilbakebetale alt over 50 øre KWh til alle, sier hun.

Rødts Sofie Marhaug ønsker en politisk regulering av prisene, med en makspris.

– Regjeringen klarer ikke å levere en toprismodell eller skikkelige fastprisavtaler slik de har lovet å gjøre sammen med SV. I stedet limer de flere plastre på et sår som vokser seg stadig større, sier hun.

Publisert: