• I løpet av et snaut år gikk «Ida» fra å være ei jente som ikke ble hørt da hun klaget på barnevernet, til å bli et nasjonalt symbol på systemsvikt i barnevernet. I høst fylte hun 18 år, og var ferdig med institusjonslivet. Hun soner fortsatt i Bergen ungdomsfengsel (bildet). Rune Vandvik

Her er tiltakene som skal avverge nye Ida-saker

Traumeopplæring i kommunene. Registrering av tvang ved private institusjoner. Brukerundersøkelser. Klarere ansvarsdeling. Bufdir varsler flere tiltak etter «Glassjenta»-granskingen.