Boligfelt evakuert i omfattende skog- og lyngbrann