Krever at elektroniske fotlenker erstatter voldsalarmer