Vannet fortsetter å stige - flommen fortsetter

Det blir en våt helg mange steder i landet. Flommen forflytter segnedover vassdragene og flere steder er det varslet 10— til20-årsflom.