Fastlåst i jordbruksoppgjøret

Situasjonen er fortsatt fastlåst i jordbruksoppgjøret, men sonderingene mellom partene fortsetter onsdag.