Ikke streik blant YS-medlemmer i Oslo kommune

Nærmere 40 timer på overtid kom YS Kommune Oslo til enighet om tariffavtale med Oslo kommune.