Tele2 Norge innfører avgiftsfrie samtaler fra de katastroferammede landene