Spør ministeren om «Byford Dolphin»

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa mener «ByfordDolphin»-saken er et godt eksempel på et stort sikkerhetsproblem ioljå.