Tar Kristoffersen-fengsling til Høyesterett

Trond Kristoffersens forsvarer Anders Brosveet bringer fengslingen av hans klient inn for Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett omgjorde Oslo tingretts kjennelse onsdag.