Høybråten vil ha nytt styre i Helse Sør

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) innkaller til foretaksmøte for å oppnevne nytt styre i Helse Sør.