Milliard-opprydding av 100 tonn gift i lysarmatur

Den ekstremt kostbare oppryddingen etter flere tiårs bruk av miljøgiften PCB (polyklorerte bifenyler), er i ferd med å innhente private, statlige, fylkeskommunale og kommunale eiendomsbesittere.