Mange nye abonnenter etter forlis

74 av Norges rundt 250 loser abonnerte ikke på det offisielle oppdateringsgrunnlaget for sjøkart før etter «Rocknes»— forliset.