Ingen mistenkte etter stort våpentyveri

Samtlige politidistrikt, grenseoverganger og tollvesen er varslet om det som er et av norgeshistoriens største våpentyverier. Forsvaret beskriver våpenlageret på Jørstadmoen som noe av det sikreste de har.