Øver mot økt terrorfare mot norske mål

Politiets beredskapstropp og Forsvarets spesial— kommando øver stadig hardere og mer sammen for å være best mulig forberedt på å møte angrep fra terrorgrupper.