Ari Behns tale

Deres Majesteter,Deres kongelige høyheter,Deres eksellenser,Mine damer og herrer.Kjære Märtha,