WTO-innspill frå bekymra Jær-ordførarar

I eit brev til regjeringa seier ordførarane i Hå, Time, Klepp og Gjesdal seg sterkt bekymra for WTO-forhandlingene.