Kommunene kan få doblet utgiftene

Kommunene kan få doblet sine barnehageutgifter når den nye maksprisreformen trer i kraft fra 2005. Det skriver Kommunal Rapport.