Rusmisbrukerne statlig ansvar fra årsskiftet

Regjeringspartiene bøyer av for Frp. Staten, ikke kommunene, skal overta rusomsorg— ansvaret fra fylkeskommunene etter 1. januar.