LO trekker seg fra utvalg

LO trekker seg fra arbeidslivslovutvalget på grunn av regjeringens forslag om å utvide adgangen til midlertidige ansettelser.