Drapstiltalt på pressevisning

Drapstiltalte Lars Grønnerød sier han vil fortelle ting han ikkehar fortalt før når han onsdag skal forklare seg i Orderud-saken.For første gang stilte Lars Grønnerød søndag opp for presse ogfotografer.