Kraftig økning i boligbygging

Boligbyggingen har steget kraftig i årets første to måneder. I gjennomsnitt er stigningen 12 prosent på landsbasis.