Oppsigelser i Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp gikk i fjor med 10,3 millioner kroner i underskudd. Nå står organisasjonen foran oppsigelser og omstilling.