Bondevennen skal dekke hele Vestlandet

Tradisjonsrike Bondevennen og søsterorganet Vestlandsk Landbruk i Bergen blir etter alt å dømme slått sammen til ett blad fra 1. juli, med hovedredaksjon i Stavanger.