Erfarne lærere gir flere lesedyktige

Elever som har erfarne lærere, er flinkere til å lese enn andre elever. Det viser en gjennomgang av tredjeklassingers leseferdigheter.