Ingen vil leke med Simonsen

Ingen av de andre partiene på Stortinget ønsker Jan Simonsenvelkommen inn i varmen.