Trygg Trafikk tror lavere promille gir mindre trafikkdød

Trygg Trafikk tror at det er den nye promillegrensen på 0,2 som er årsaken til at færre er omkommet i trafikken hittil i år.