- Akselsen skjønner ikke årsaken til kraftkrisen

— Olje og energiminister Olav Akselsen har ikke skjønt årsaken tilkraftkrisen, uttaler Silje Schei Tveitdal, daglig leder i NorskBioenergiforening